-

-

. ()

()

-

-

()

-


/


-

10 2012 . 21

15.08.2011 118 "
(
)"

, 16 2011 373 " " :
1. ( ), 15.08.2011 118, :
1.1. 11 IV :
" , , , , ".
1.2. - ( ) .
2. .

..

-
10 2012 . 21

-
(
)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│      │
│   -     │
└─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┘
                   v
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│    , │
│                        │
└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
                   v
                   /\
 ┌──────────────────────────────── ──────────────────────────────┐ 
 ┌─<      >──┐
 │ └──────────────────────────────── ──────────────────────────────┘  │
 │                  \/                 │
 v                                    │
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│      │  │
│      │  │
└─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┘  │
                 v                   │
                 /\                   │
  ┌──────────────────────────── ─────────────────────────────┐  │
 ┌─<         >────┐ │
 │ │                  │   │ │
 │ └──────────────────────────── ─────────────────────────────┘   │ │
 │                \/                  │ │
 │                /\                  │ │
 │ ┌───────────────────────────── ─────────────────────────────┐   │ │
 v │     │   │ │
 ┌─<      >  │ │
 ││     │   │ │
 │ │             │   │ │
 │ └───────────────────────────── ─────────────────────────────┘   │ │
 v                \/                  v v
┌───────────────────────────────────────┐ ┌───────────────────────────────┐
│  │ │         │
│   │ │ │
│  │ │      │
│   │ │ , │
│   │ │  │
│  │ │  │
│    │ │  ,   │
│        │ │           │
└───────────────────────────────────────┘ └───────────────────────────────┘

- , scomm@mail.ru